رابطه ولایت و حکومت
40 بازدید
محل نشر: فصلنامه سخن صبا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: شیعه معتقد است که امیرالمؤمنین(ع) و یازده فرزند او جانشینان پیامبراند؛ و برای این ادعا خود به دلایلی فراوانی از کتاب و سنت استناد کرده‌اند؛ در مقابل اهل سنت، با ایجاد شبهه در صدد بی‌اعتبار جلوه دادن دلالت ادلّه‌ی مزبور برآمده‌اند؛ در این نوشتار سعی شده تا به دو شبهه‌ای از شبهاتی که اهل‌سنت در این زمینه مطرح ساخته¬اند‌ پاسخ داده شود. یکی از شبهات به کار بردن واژه‌های چون«خلفاء» و « ولاة امر» در احادیث نبوی نسبت به امامان اهلبیت(ع) است. پس از طرح شبهه به نقد و بررسی آن پرداخته شده‌است. امّا شبهه دوّم که مورد نقد و بررسی قرار گرفته روایاتی است‌که در تفسیر آیه 8 سوره مبارکه صف و آیه 32 سوره توبه وارد شده در این دو آیه واژه«نور» به ولایت امیرالمؤمنین تفسیر شده که با ولایت سایر ائمه(ع) آن نور یعنی ولایت علی(ع) کامل می‌شود، سؤال کننده به خاطر عدم دستیابی امامان شیعه به حکومت، ولایت آنان را زیر سؤال برده‌است. که در این مقاله سعی شده تا پاسخ‌های مناسبی به این شبهات داده شود.